Nederlands  English  Germany

CASTLEHOTELS.NL
Uw eerste stap naar een ultiem verblijf

 
   
   
Castle Hotels
   
       
   
 

DISCLAIMER

 

Despite all the care and attention we devote to the design and composition of the websites which Sunmedia the owner and which we manage, it is possible that the information on it is incomplete or incorrect. Also in the copying of information or by any technical faults can therefore beyond our control errors and incomplete or incorrect information displayed. Sunmedia can not guarantee the accuracy of the information and the information contained on the web pages and excludes all liability for the consequences of any direct or indirect damages of any nature whatsoever, arising from or in any way related to their use . Also we are not liable for any direct or indirect damages resulting from the use of the information, inaccurate information, product or service mentioned in the publications on their websites. We recommend that the site visitor / star independent always inquire before using the information, data, product or service through any of the publications on our websites is acquired.

 

COPYRIGHT

 

The content on all our sites and the intellectual property rights, including copyright-protected works or other information stored on our site belongs to and remains with Sunmedia. Access to our websites does not receive this information to reproduce and / or distribute in any way and may be stored or transmitted in any form via home network published or used without prior permission of Sunmedia.

 

TERMS

 

When you use our websites / services, see our terms and conditions.

 

 

 

Sunmedia, gevestigd aan het Weena te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Sunmedia, Weena Center, Rotterdam

Monique van den Bos is de functionaris gegevensbescherming van Sunmedia. Zij is te bereiken via info@sunmedia.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sunmedia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website(s)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sunmedia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Sunmedia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Sunmedia heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sunmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Sunmedia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sunmedia) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sunmedia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Sunmedia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sunmedia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sunmedia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Sunmedia gebruikt Google Analytics-cookies:
- Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
- Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
- Wij hebben 'gegevens delen' uitgezet
- Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sunmedia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sunmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sunmedia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sunmedia neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sunmedia.nl

 

   
 
   
Copyright Sunmedia - Disclaimer - Advertise - Contact - Webdesign
   
       
 
         
Exclusive weddinglocations
Honeymoon suites
Themed parties
Company parties
Stylish romantic dinners
Receptions
High Tea
Workshops
Conferences on regal locations
  Royale meeting options
Multifunctional rooms
Wellness packages
Weddings
Health & Beauty
Fairytale atmosphere
Historical locations
Stylish holidays
  Wine tastings
Star Hotels
Gourmets
Official Marriage locations
Star hotelrooms
Culinary surprises
Idyllic locations
Excellent service